Firma THERM-MAX Robert Koslowski jest wysokospecjalistyczną jednostką
oferującą usługi w zakresie:
– wykonawstwa instalacji centralnego ogrzewania
– wykonawstwa instalacji wodno-kanalizacyjnych
– wykonawstwa instalacji gazowych
– montażu kotłów gazowych, olejowych i elektrycznych
– doboru i kompletacji urządzeń
– pierwszych uruchomień urządzeń
– napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych